Okna pasywne

Zgodnie z wymogami określonymi przez Passivhaus Institut w Darmstadt, okna dla budynków pasywnych powinny charakteryzować się:

  • całkowitym współczynnikiem przenikania ciepła dla okna nie wyższym niż 0,8 W/(m2K),
  • całkowitym współczynnikiem przenikania ciepła dla okna zabudowanego nie wyższym niż 0,85 W/(m2K),
  • współczynnikiem przepuszczalności promieniowania słonecznego g powyżej 50%.

Aby osiągnąć wyżej określone wartości izolacyjności termicznej, współczynnik przenikania ciepła dla szyby powinien mieścić się w zakresie 0,6-0,7 W/(m2K), dla ościeżnicy 0,7-0,8 W/(m2K), a dla mostka cieplnego na styku szklenie-ościeżnica powinien wynosić nie więcej niż 0,1 W/(m2K).

Aby charakterystyka energetyczna okna spełniała wymogi pasywności, należy również zwrócić uwagę na niezwykle ważne elementy konstrukcyjne okna.

Okno pasywne to przeważnie okno:

  • Z potrójnym pakietem szybowym, gdzie przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest gazem szlachetnym – argonem lub kryptonem;
  • Z szybami pokrytymi powłoką niskoemisyjną, ograniczającą straty ciepła – przeważnie powłoką taką pokryta jest zewnętrzna powierzchnia szyby wewnętrznej oraz wewnętrzna powierzchnia szyby zewnętrznej;
  • W którym wewnętrzna strona szyby pokryta jest przeważnie powłoką refleksyjną, ograniczającą straty ciepła z pomieszczenia;
  • Z ramką dystansową o niskiej przewodności cieplnej, która odpowiada za powstawanie mostka cieplnego na styku szyby z ościeżnicą – ramka w oknie pasywnym powinna być osadzona w ościeżnicy znacznie głębiej niż ma to miejsce w przypadku okna standardowego;
  • Profil okienny powinien być co najmniej 5-komorowy, z komorami wypełnionymi materiałem termoizolacyjnym.

88Passiv

Okna i drzwi pasywne to inwestycja, która zawsze się zwraca. Głównym założeniem idei pasywności jest maksymalna oszczędność energii poprzez ograniczenie do minimum strat ciepła do takiego poziomu, że zbędny staje się niezależny system ogrzewania. W przypadku domu pasywnego do wyrównania ewentualnych strat ciepła wystarczają tylko alternatywne źródła energii.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Profine Polska Sp. z o. o.
ul. Strachowicka 40
54-512 Wrocław

Telefon: +48 347-11-60 do 63
Fax: +48 71 354-71-62
E-mail: biuro@profine.pl

Back to Top