MONTAŻ OKIEN PASYWNYCH

MONTAŻ OKIEN PASYWNYCH

MONTAŻ OKIEN PASYWNYCH

W montażu tradycyjnym okna osadzane są na wewnętrznej krawędzi muru, natomiast w budynku pasywnym powinny być one osadzane w warstwie izolacyjnej. W takim połączeniu nie występuje styk mur-ościeżnica, powodujący największe straty ciepła. Okno pasywne jest wysunięte poza krawędź muru (kiedy jest on jeszcze nieocieplony) i zamontowane na specjalnych, wysokiej jakości kątownikach. Takie rozwiązanie zapobiega schładzaniu warstwy konstrukcyjnej.

Tak zamontowane okna pasywne powinny być nieotwieralne. Optymalną ilość powietrza w budynku zapewnia instalacja nawiewno-wywiewna.

Rozwiązanie ze specjalnymi okuciami i kotwami, utrzymującymi okna w warstwie izolacyjnej jest właściwe, jeśli ściana zostanie wykonana z betonu lub innego monolitycznego i twardego materiału. Mocowanie kotew powinno być bardzo stabilne, głębokie i w jak najmniejszych odstępach.

Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagą na odpowiednią szczelność, tak aby wyeliminować przepływ powietrza i migrację pary wodnej.

Prawidłowy montaż okien pasywnych ma niezwykle istotne znaczenie. Wymaga on z pewnością jeszcze większej dokładności, precyzji i doświadczenia ekipy montażowej niż w przypadku tradycyjnego osadzania okien.

88Passiv

Okna i drzwi pasywne to inwestycja, która zawsze się zwraca. Głównym założeniem idei pasywności jest maksymalna oszczędność energii poprzez ograniczenie do minimum strat ciepła do takiego poziomu, że zbędny staje się niezależny system ogrzewania. W przypadku domu pasywnego do wyrównania ewentualnych strat ciepła wystarczają tylko alternatywne źródła energii.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Profine Polska Sp. z o. o.
ul. Strachowicka 40
54-512 Wrocław

Telefon: +48 347-11-60 do 63
Fax: +48 71 354-71-62
E-mail: biuro@profine.pl

Back to Top